Kvaliteet

AS Eston Ehitus juhindub juba alates 2002 aastast oma töös ettevõttes juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteemist ISO 9001, mille vastavust rahvusvahelisele standardi nõuetele kinnitab AS Metrosert poolt väljastatud ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat K-029/F.

2011 aasta kevadest on kasutusel ettevõttes juurutatud ISO 14001:2004 standardile vastav keskkonnajuhtimissüsteem ning EVS 18001:2007 (OHSAS 18001) standardile vastav töötervishoiu- ja tööohutusjuhtimissüsteem, mille vastavust rahvusvahelisele standardi nõuetele kinnitavad AS Metrosert poolt väljastatud sertifikaadid KK-048/F ja TO-016/F.

ISO 9001:2008 sertifikaat
ISO 14001:2004 sertifikaat
EVS 18001:2007 (OHSAS 18001) sertifikaat

Kvaliteedipoliitika
AS Eston Ehitus kvaliteedipoliitika on:
1. Firma poolt teostatava ehitustöö vastavus kliendi vajadustele ja ootustele ning ehitustegevust reguleerivatele õigusaktidele;
2. Tööde teostamine hea ehitustava kohaselt;
3. Tagada töö kvaliteeditaseme pidev tõus;

Keskkonnapoliitika
AS Eston Ehitus keskkonnapoliitika on kohustus:
1. Järgida organisatsioonile kohaldatavate õigusaktide nõudeid;
2. Vältida keskkonna kahjustamist nii ehitamise ettevalmistamise staadiumis kui ka ehitamise käigus;
3. Selle saavutamiseks arvestatakse ehitamiseks kasutatavate materjalide ja paigaldatavate seadmete keskkonnamõjudega ning valitakse võimalusel keskkonda säästvam lahendus ning arvestatakse keskkonna iseärasustega objekti tegevuste kavandamisel;
4. Ohjata ja võimalusel vähendada keskkonnamõjusid, eriti järgmistes valdkondades: jäätmekäitlus, emissioonid keskkonda, energia ja materjalide tarbimine, saastumise ärahoidmine ja müra ja vibratsiooni nõuete kohase taseme tagamine;
5. Tõsta regulaarselt firma personali keskkonnateadlikkust;

TTO poliitika
AS Eston Ehitus TTO poliitika on kohustumus töötajate ja teiste ettevõtte tegevusega seotud isikute suhtes:
1. Järgida organisatsioonile kohaldatavate õigusaktide nõudeid;
2. Vähendada töötajaid ja teisi Estoni tegevusega seotud isikuid ohustavate ohutegurite kahjulikku mõju;
3. Tagada seeläbi töövõime säilimine ning parem ja ohutum töökeskkond;
4. Selle saavutamiseks viiakse regulaarselt läbi ettevõtte personali TTO alast täiendõpet, arvestatakse ehitustegevuse planeerimisel TTO nõuetega, koostatakse riskide vähendamiseks tegevuskavad, tehakse järjepidevalt TTO alast kontrolli, mille tulemus fikseeritakse kirjalikult vormil TV-04 ja analüüsitakse TTO alase kontrolli tulemusi.

Frost Hotel
Projekt: Frost Hotel
Savi 5 tootmishoone rekonstrueerimine Pärnus
Pärnu Keskus
Sanatoorium Tervis vabaajakeskus ja ujula
Haapsalu mnt Comarket
Magasini 29 ridaelamud (33 boksi) Tallinnas
Hane 2 ja Hane 2a korterelamud Tallinnas
Paitec Elektroonika tootmishoone
Milectria tootmishoone
Maxima X kauplus Sindis
Riia mnt 11 kaks korterelamut Pärnus
FEB kauplus-ladu
Mateki tootmishoone
Pärnu Muuseumi rekonstrueerimine
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledz
Pähkli 15, Sarapuu 9a ja 9b ridaelamud Tabasalus
Pereauto automüügisalong-teenindushoone
Jakobi 25 korterelamu Tartus
Metaprindi tehas
Tervise Paradiisi veekeskuse saunakompleksi rekonstrueerimine
Amserv Pärnu juurdeehitus
Liblika tn Comarket
Karula Hooldekodu 2 peremaja
Tapa Hooldekodu 6 peremaja
Maxima XXX hüpermarket Pärnus
Vecta Design tootmishoone
Citroeni Pärnu automüügisalong
Vändra Gümnaasiumi võimla renoveerimine
Magasini 29a korterelamu Tallinnas
Tallinnas, Võidu 16 jalgpallistaadioni peahoone
66 krt korterelamu Tallinnas
Vändra staadion
Metaprint tootmishoone laiendus Pärnus
Pärnu Bay Golf Links klubihoone
Sanatoorium Tervis ravispordihoone rekonstrueerimine
Sauga Konsum
Ülejõe Selver
Savi 20 lao- ja ärihoone III-etapp
Õhtu põik 3 elu- ja ärihoone rek. Pärnus
Audi Pärnu automüügikeskus
Uudised

Eston Ehitus sõlmis lepingu „Riia Maja“ ärihoone ehituseks Pärnus

12. jaanuar 2018

Eston Ehitus AS ja Auto Stock OÜ sõlmisid eelmise aasta lõpus töövõtulepingu 1283 m2 suletud netopinnaga ärihoone „Riia Maja“ ehitustöödele Pärnus, Riia mnt 169a.

Eston Ehitus ehitab Pärnu kesklinna uue kaasaegse bussijaama hoone

10. aprill 2017

AS Eston Ehitus ja MTÜ Pärnumaa Ühistranspordi-keskus sõlmisid 10. aprillil 2017 töövõtulepingu „Pärnu ühistranspordi keskterminali“ ehituseks Pärnu kesklinnas Pikk tn 13, praeguse bussijaama bussiparkla territooriumile.

Eston Ehitus sõlmis lepingu Metaprint tootmishoone laienduse ehituseks Pärnus

22. märts 2017

Eston Ehitus AS ja MP Majad OÜ sõlmisid töövõtulepingu Metaprint tootmishoone laiendusena rajatava 2360 m2 suletud netopinnaga laohoone ehitustöödele Pärnus, Betooni 2 /Savi 14b.

Eston Ehitus sõlmis lepingu "Martensi maja" äri- ja eluhoone ehituseks Pärnu kesklinnas

24. november 2016

Eston Ehitus AS ja Martensi Maja OÜ sõlmisid töövõtulepingu viie korruselise äri- ja eluhoone ehitamiseks Pärnus, Pikk tn 12. Rajatava, 4192 m2 suletud netopinnaga, tellisvoodriga esindusliku hoone esimesele korrusele tuleb Rimi supermarket, järgnevatele korrustele büroo- ja äripinnad ning ülespoole korterid.